02/20 

PRANEŠIMAS

Grinkiškio kredito unijos narių dėmesiui!

 

             2018  m. kovo 14 d. 15.00 val. Grinkiškio šokių ir pramogų  salėje, esančioje Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. šaukiamas Grinkiškio kredito unijos , buveinės adresas Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. LT-82388 eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2.Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  4. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  5. Naujos kredito unijos įstatų redakcijos tvirtinimas .
  6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas .
  8. Audito įmonės einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas . Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti, limito nustatymas.
  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Pakartotinis susirinkimas ( neįvykus pirminiam) šaukiamas 2018 m. kovo 23 d. 15 val. adresu Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. pagal anksčiau skelbtą darbotvarkę.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresais : Tilto g. 43, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. sav. ;  B. Buračo g. 2, Šiaulėnai, Radviliškio r. sav. ir Dotnuvos g. 7, Pociūnėliai, Radviliškio r. sav.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą

Jolanta Mižutavičienė , tel.-8 611 33543,  e. p.- grinkiskis@lku.l

 

 Valdyba