03/28 

Informacija apie priimtus nutarimus

 

Grinkiškio kredito unijos  pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2019 m. kovo 22 d. priimti nutarimai:

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti valdybos ataskaitą.

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai  įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės ataskaitą už 2018 metus.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti paskolų komiteto ataskaitą.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį.  Kredito unijos veiklos pelną paskirstyti tokia tvarka: 21448,81 Eurų pelną pervesti į rezervinį kapitalą.

  1. 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatą .

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. arba telefonu 8-422-46331.

 

Grinkiškio  kredito unijos valdyba