03/19 

Pranešame, kad 2020  m. balandžio 10 d. 15.00 val. Grinkiškio bendruomenės salėje, adresu  Parko g. 2, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. šaukiamas Grinkiškio kredito unijos, buveinės adresas Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. 82388  visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas.
    Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  1. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos buveinėje  nuo 2020 m. kovo 31 d.

Neįvykus 2020-04-10 visuotiniam narių susirinkimui (nesant kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2020 m. balandžio 17 d. 15.00 val. Grinkiškio bendruomenės salėje, adresu Parko g. 2, Grinkiškis, Radviliškio r. sav.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Jolanta

Mižutavičienė, tel.: 8 611 33543,  el. paštas – grinkiskis@lku.lt

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. Prašymą balsavimo biuleteniui rasite čia ir Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia arba kredito unijoje. Užpildytus ir pasirašytus prašymus balsavimo biuleteniams ir  bendruosius balsavimo biuletenius prašome  pristatyti (įmesti) į kredito unijoje esančią balsadėžę, nuskenuotus atsiųsti el. paštu: grinkiskis@lku.lt