04/21 

Informacija apie priimtus nutarimus

Grinkiškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2020 m. balandžio 17 d. priimti nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai  įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės ataskaitą.

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti valdybos ataskaitą.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti paskolų komiteto ataskaitą.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį.  Kredito unijos veiklos pelną 22221,78 Eurų pelną pervesti į rezervinį kapitalą.

  1. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.

Daugiau informacijos Grinkiškio kredito unijos patalpose, adresu: Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. arba telefonu 8-422-46331.

Grinkiškio  kredito unija