04/12
|
Kategorija: Naujienos
Grinkiškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2021 m. balandžio 09 d. priimti nutarimai: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigiamai  įvertinti 2020 m. vidaus audito tarnybos vadovės ataskaitą. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigiamai įvertinti 2020 m. valdybos ataskaitą. Paskolų komiteto ataskaita.  … Read more
03/12
|
Kategorija: Naujienos
Grinkiškio kredito unijos narių dėmesiui!   Informuojame, kad 2021 m. balandžio 2 d. 15:00 val. adresu: Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. LT-82388 šaukiamas eilinis visuotinis GRINKIŠKIO KREDITO UNIJOS (į/k 110087289, buveinės adresas Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. LT-82387  narių susirinkimas. Darbotvarkė:  … Read more
04/21
|
Kategorija: Naujienos
Informacija apie priimtus nutarimus Grinkiškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2020 m. balandžio 17 d. priimti nutarimai: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigiamai  įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės ataskaitą. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigiamai įvertinti valdybos ataskaitą. Paskolų komiteto ataskaita.  … Read more
03/19
|
Kategorija: Naujienos
Pranešame, kad 2020  m. balandžio 10 d. 15.00 val. Grinkiškio bendruomenės salėje, adresu  Parko g. 2, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. šaukiamas Grinkiškio kredito unijos, buveinės adresas Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. 82388  visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos  … Read more