Naujienos

Grinkiškio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informacija apie priimtus nutarimus

           Grinkiškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2021 m. balandžio 09 d. priimti nutarimai:

1.  Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai  įvertinti 2020 m. vidaus audito tarnybos vadovės ataskaitą.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti 2020 m. valdybos ataskaitą.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti 2020 m. paskolų komiteto ataskaitą.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį.  Kredito unijos veiklos pelną 11203,19 Eurų  pervesti į rezervinį kapitalą.

5. 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.

Daugiau informacijos Grinkiškio kredito unijos patalpose, adresu: Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. arba telefonu 8-611-33543.

Grinkiškio  kredito unija

Atgal