Kreditas verslui

 • Kredito unija – artimiausias smulkiojo ir vidutinio verslo partneris. Jau ne pirmą dešimtmetį siūlome kreditus tiek besikuriantiems, tiek esamiems verslams.
 • Kreditą verslui galite skirti apyvartinėms lėšoms, investicijoms, projektams vykdyti.
 • Didžiausia galima skolinimosi suma nustatoma atsižvelgiant į investicijų poreikį, finansines galimybes grąžinti kreditą ir turtą, kurį galima įkeisti kredito grąžinimui užtikrinti.
 • Pasinaudokite kredito verslui skaičiuokle, užpildykite verslo užklausą ir kredito unija su jumis susisieks!
mėn.

Palūkanų norma: 10,5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 12,10%

Paskolos kaina: 5615,12

Mėn. įmoka

231,88

Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

 

Bendros vartojimo kredito kainos skaičiavimo pavyzdys: jei suteikiamas 3 000 € kreditas, kai sutarties trukmė – 60 mėn., fiksuota metinė palūkanų norma – 10,5 %, sutarties sudarymo mokestis – 2 %, tuomet bendros kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 11,97 %, bendra mokėtina suma – 3 928,90 €, mėnesio įmoka – 64,48 €.

 

Bendros kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuojama laikant, kad kreditas yra išmokėtas sutarties pasirašymo dieną ir visą kredito laikotarpį sutarties sąlygos, palūkanos ir mokesčiai nekeičiami, o sutarties sąlygos vykdomos laiku.

 

mėn.

Palūkanų norma: 5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 5,34%

Paskolos kaina: 53877,02

Mėn. įmoka

445,48

*Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

mėn.

Palūkanų norma: 5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 5,34%

Paskolos kaina: 53877,02

Mėn. įmoka

445,48

*Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

X
Ačiū, Jūsų paraišką gavome.
Skolinimosi suma nustatoma atsižvelgiant į individualią situaciją
Grąžinimo terminas – iki 10 metų
Metinė palūkanų norma – nuo 2,9 %*

*Tiksliausių sąlygų teiraukitės kredito unijoje.

Kreditų verslui rūšys:

Apyvartinio kapitalo palaikymui: atsargų pirkimui, skolų tiekėjams apmokėjimui

Kredito linija

Kredito limitą ar jo dalį galite gauti ir grąžinti bet kada

Kredito linija suteikiama iki 5 metų

Kredito linijos galiojimo laikotarpis – 12 mėn.

 

Apyvartinis kreditas

Kredito sumą grąžinkite pagal jums patogų grafiką

Kreditas suteikiamas iki 3 metų

Kreditas verslo investicijai: patalpų, žemės, įrangos pirkimui ar kitoms verslo plėtros investicijoms

Kredito sumą grąžinkite pagal jums patogų grafiką

Kreditas suteikiamas iki 10 metų

Išimtinais atvejais kredito terminas gali siekti iki 15 metų

Kaip veikia paraiškų sistema?

1

Užpildykite kredito verslui užklausą kredito unijos interneto svetainėje

2

Laukite skambučio iš atsakingo darbuotojo dėl reikalingų dokumentų ir kitos informacijos pateikimo

3

Gaukite kredito verslui pasiūlymą iš kredito unijos

4

Atvykite į kredito uniją ir pasirašykite sutartį

Pagrindinės sąlygos

Kredito suma
Didžiausia galima skolinimosi suma nustatoma atsižvelgiant į investicijų poreikį, finansines galimybes grąžinti kreditą ir turtą, kurį galima įkeisti kredito grąžinimui užtikrinti.

Paskolos trukmė

 • Kredito linija – iki 60 mėn.
 • Apyvartinis kreditas – iki 36 mėn.
 • Investicinis kreditas – iki 120 mėn., išskirtiniais atvejai – iki 180 mėn.

Kreditai, kurių terminas daugiau nei 5 metai

Jeigu kredito terminas yra ilgesnis nei 5 metai, toks kreditas privalo būti užtikrintas bent viena iš šių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių:

 • Hipoteka – nekilnojamo turto įkeitimas.
 • Valstybių centrinių bankų ir vyriausybių vertybinių popierių įkeitimu.
 • Indėlio, esančio toje kredito unijoje, įkeitimu, jeigu prašoma kredito suma ir palūkanos už jį neviršija indėlio su palūkanomis sumos.
 • Valstybės garantuojamos garantijų institucijos (UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir kt.), kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme, garantija.
 • Kilnojamojo daikto, įsigyto už kredito lėšas, įkeitimu, tačiau ne daugiau negu 30 proc. kredito sumos ir ne ilgesniam kaip 7 metų terminui nuo kredito sutarties sudarymo.

Palūkanos

Nuo 2,9 proc. – palūkanų norma yra nustatoma kiekvienu atveju individualiai, atsižvelgiant į kredito gavėjo mokumą, finansinį stabilumą, lojalumą unijoje ir kitus kriterijus. Gali būti taikoma kintama arba fiksuota palūkanų norma:

 • Kintama palūkanų norma nustatoma prie kintamos palūkanų bazės (atitinkamai 3, 6, 12 mėn. laikotarpio EURIBOR arba 12 mėn. UNIBOR12 indekso, arba kito kredito unijos naudojamo indekso) reikšmės procentais pridedant kredito unijos nustatytą maržą.
 • Fiksuota palūkanų norma taikoma kredito sutartims, kurių terminas nėra ilgesnis nei 3 metai.

Kredito grąžinimo grafikas

 • Linijinis metodas – kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo būdas, kai kreditas grąžinimas lygiomis dalimis ir sumokamos palūkanos, apskaičiuotos nuo negrąžintos kredito dalies.
 • Anuiteto metodas – kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo būdas, kai kredito gavėjas kredito unijai moka lygias įmokas, kurias sudaro grąžinama kredito dalis ir apskaičiuotų palūkanų dalis.
 • Individualus – kredito grąžinimo mokėjimai nustatomi individualiai.

Užtikrinimo priemonės

Teikiami kreditai turi būti užtikrinti įkeičiamu turtu. Užtikrinimo priemonėmis gali būti kredito gavėjui, akcininkui ar tretiesiems asmenims priklausantis:

 • Nekilnojamasis turtas: gyvenamasis namas, butas, komercinės patalpos ar kitas turtas.
 • Kilnojamasis turtas: automobilis, žemės ūkio technika ar kitas turtas.
 • Žemės ūkio paskolų garantijų fondo arba UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija.
 • NMA išmokos.
 • Laidavimas (juridinio ar fizinio asmens).
 • Indėlis toje pačioje kredito unijoje.
 • Kitos priimtinos užtikrinimo priemonės.

Kredito sutarties mokesčiai kredito unijoje

 • Administravimo mokestis – vienkartinis kredito sudarymo mokestis.
 • Įsipareigojimo mokestis – mokestis, kuris skaičiuojamas nuo nepanaudotos (dar neišmokėtos) kredito dalies.
 • Sutarties keitimo mokestis – keičiant sutarties sąlygas gali būti taikomas vienkartinis sutarties keitimo mokestis.

Kitos galimos išlaidos

 • Turto draudimas – įkeičiamas turtas turi būti apdraustas turto draudimo bendrovės.
 • Turto įvertinimas – įkeičiamas turtas turi būti įvertintas turto vertinimo bendrovės.

Išankstinis kredito grąžinimas

Kredito gavėjas bet kuriuo metu gali kreiptis dėl išankstinio pilno ar dalies kredito grąžinimo. Kredito grąžinimo mokesčiai yra derinami individualiai.

Reikalingi dokumentai

Pagrindiniai dokumentai

 • Reikalingas įmonės atstovo galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Įmonės steigimo dokumentai.
 • Kredito paraiška, kurią galima užpildyti atvykus į kredito uniją.

Pajamų vertinimui

Ketvirtiniai einamųjų metų ir 2 praėjusių metų metiniai finansinės atskaitomybės dokumentai (kartu su balanso straipsnių detalizavimu).

Kredito unija turi teisę prašyti audituotų finansinių ataskaitų, jeigu įmonėje yra atliekamas finansinis auditas.

Paskolos pagrindimui

Verslo planas ar verslo projektas su išsamiu kredito lėšų panaudojimo aprašymu ir ekonominiu kredito panaudojimo įvertinimu (prognozuojami finansiniai duomenys visam kredito terminui; sąmata; pirkimo-pardavimo sutartys, komerciniai pasiūlymai ir kt.).

Įkeičiamo turtas

Priimtinų turto vertintojų parengta įkeičiamo turto vertinimo ataskaita.

Kita

Kiti skolininko ir finansuojamo projekto įvertinimui reikalingi dokumentai.

Susipažinkite su bendra informacija apie taikomas palūkanų normas.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kreditas verslui yra skirtas fiziniam asmeniui, kuris vykdo komercinę veiklą pagal verslo liudijimą arba individualią pažymą, ar juridiniam asmeniui, verslo investicinių arba apyvartinių lėšų poreikio finansavimui.

Patogiausias ir greičiausias būdas – kredito unijos interneto svetainėje užpildyti užklausą kreditui gauti. Pateikite visus reikalaujamus duomenis ir patvirtinkite savo tapatybę. Artimiausiu metu atsakingas darbuotojas su Jumis susisieks dėl reikalingų dokumentų bei išsamesnės informacijos pateikimo.

Taip pat konsultacijai dėl kredito verslui galite atvykti į kredito uniją.

Verslo planą arba verslo projektą su išsamiu kredito lėšų panaudojimo aprašymu ir ekonominiu kredito panaudojimo įvertinimu (prognozuojami finansiniai duomenys visam kredito terminui; sąmata; pirkimo-pardavimo sutartys, komerciniai pasiūlymai ir kt.)

Ketvirtinius einamųjų metų ir 2 praėjusių metų metinius finansinės atskaitomybės dokumentus (kartu su balanso straipsnių detalizavimu). Kredito unija turi teisę prašyti audituotų finansinių ataskaitų (jeigu įmonėje atliekamas finansinis auditas).

Kredito prašytoją apibūdinančius dokumentus: registracijos dokumentus, nuostatus, vadovo asmens tapatybės dokumento kopiją, informaciją apie akcininkus / savininkus/ naudos gavėjus, ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą, ūkininko pažymėjimą.

Įkeičiamo turto dokumentus, įrodančius nuosavybės teises į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį daiktą (pirkimo-pardavimo sutartį, VĮ Registrų centro nekilnojamo turto registro išrašą ir kt.).