Naujienos

Grinkiškio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

 Vadovaujantis LR kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2023 m. kovo 31 d. įvykusio Grinkiškio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

1. Teigiamai įvertinta  2022 m. vidaus audito tarnybos ataskaita.

2. Teigiamai įvertinta  2022 m. valdybos ataskaita.

3. Teigiamai įvertinta  2022 m.  paskolų komiteto ataskaita.

4. Patvirtintas 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

4.2. Patvirtinta  veiklos nuostolius dengimo  tvarka.

5. Patvirtinta kredito unijos 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmata.

6. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

7. Patvirtinti naujos redakcijos įstatai.

Su pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo  darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali  susipažinti Grinkiškio kredito unijos patalpose, adresu: Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav.

Grinkiškio  kredito unijos valdyba

Atgal