Naujienos

Grinkiškio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

 Vadovaujantis LR kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2024 m. balandžio 5 d. įvykusio Grinkiškio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

1.  Teigiamai įvertinta  2023 m. vidaus audito tarnybos ataskaita.

2Teigiamai įvertinta  2023 m. valdybos ataskaita.

3.  Teigiamai įvertinta  2023 m.  paskolų komiteto ataskaita.

4.  Patvirtintas 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

5. Patvirtinta  veiklos pelno paskirstymo  tvarka.

6. Patvirtinta kredito unijos 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmata.

7. Kredito unijos nariai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Kredito unijos nariai su Visuotinio narių susirinkimo  nutarimų dokumentais  gali  susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav.

Grinkiškio kredito unijos valdyba

Atgal