Kaip juridiniam asmeniui tapti kredito unijos nariu

Juridinis asmuo, atitinkantis individualios įmonės, mažosios bendrijos, mažos ir labai mažos įmonės statusą, gali tapti asocijuotuoju unijos nariu.
Jei norite tapti unijos nariu:

  1. Užpildykite prašymą dėl stojimo į uniją.
  2. Į uniją pristatykite šiuos dokumentus:
    • valdymo organų sprendimą įstoti į uniją ir įsigyti pajų;
    • juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;
    • įstatų kopiją.
  3. Įsigykite pagrindinį pajų ir sumokėkite stojimo mokestį (jei taikomas). Mūsų kredito unijoje taikomas pagrindinio pajaus dydis – nuo 28,96 euro.

Asocijuotasis kredito unijos narys neturi balso teisės visuotinio susirinkimo metu, tačiau gali naudotis visomis kredito unijos paslaugomis.