Naujienos

Šaukiamas Grinkiškio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Grinkiškio kredito unijos narių dėmesiui!

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 2 d. 15:00 val. adresu: Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. LT-82388 šaukiamas eilinis visuotinis GRINKIŠKIO KREDITO UNIJOS (į/k 110087289, buveinės adresas Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. LT-82387  narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno

paskirstymo priėmimas.

  1. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Grinkiškio kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Grinkiškio kredito unijos interneto svetainėje adresu www.grinkiskiounija.lku.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. LT-82387.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-04-02 12 val.  į kredito unijos kasas, atsiųsti paštu adresu: Tilto g. 43 Grinkiškis, Radviliškio r. sav. LT-82388 arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: grinkiskis@lku.lt .

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. balandžio 9 d. 15:00 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Jolanta Mižutavičienė , tel. +37061133543, el. paštas grinkiskis@lku.lt

Prašymą galite rasti ČIA.

Balsavimo biuletenis ČIA.

Valdyba

Atgal