Naujienos

Šaukiamas Grinkiškio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

            2024 m. kovo 28 d. 15:00 val. Grinkiškio seniūnijos salėje, adresu  Tilto g. 41, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. šaukiamas Grinkiškio kredito unijos, buveinės adresas Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. LT-82388  eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir  pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  6. 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos narių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

          Neįvykus 2024-03-28 eiliniam visuotiniam narių susirinkimui (nesant kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2024 m. balandžio 5 d. 17:00 val. Grinkiškio seniūnijos salėje, adresu Tilto g. 41, Grinkiškis, Radviliškio r. sav.  numatant 2024 m. kovo 28 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

            Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo šių metų kovo 21 d kredito unijos patalpose, adresu Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav.

            Grinkiškio kredito unijos  nariai gali pasinaudoti kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu).

              Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu  prašome kreiptis į kredito uniją žemiau nurodytais kontaktais.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Jolanta Mižutavičienė,  8-611-33543,  el. paštas – j. [email protected]t

Atgal