Naujienos

Šaukiamas Grinkiškio kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Grinkiškio kredito unijos narių dėmesiui!

                 2022 m. balandžio  26 d. 15:30 val. Grinkiškio seniūnijos salėje, adresu Tilto  g. 43,  Grinkiškis , Radviliškio r. sav., šaukiamas Grinkiškio kredito unijos, buveinės adresas Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav., LT-82388, pakartotinas  visuotinis  narių susirinkimas,  pagal anksčiau skelbtą  darbotvarkę:

 1. Grinkiškio kredito unijos vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Radviliškio kredito unijos vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Grinkiškio kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Radviliškio kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Grinkiškio kredito unijos paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. Radviliškio kredito unijos paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 7. Grinkiškio kredito unijos  ir Radviliškio kredito unijos metinių finansinių ataskaitų

rinkinių ir pelno paskirstymo projektų pristatymas.

 • Grinkiškio kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  • Radviliškio kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  • Grinkiškio kredito unijos nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  • Radviliškio kredito unijos nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas
 • Grinkiškio kredito unijos 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 • Naujos Grinkiškio kredito unijos įstatų redakcijos tvirtinimas.

         Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose.

         Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą

Jolanta Mižutavičienė, tel.:8-422-46331 ar  8-611-33543,  el. paštas – [email protected]t

Valdyba

Atgal