Naujienos

Šaukiamas Grinkiškio kredito unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 03 d. 15:00 val. Grinkiškio šokių ir pramogų  salėje, adresu: Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. LT-82388 šaukiamas pakartotinas neeilinis visuotinis GRINKIŠKIO KREDITO UNIJOS (į/k 110087289, buveinės adresas Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. LT-82387)  narių susirinkimas, pagal anksčiau skelbtą  darbotvarkę:

  • Grinkiškio kredito unijos ir Radviliškio kredito unijos reorganizavimo sąlygų tvirtinimas;
  • Po reorganizavimo veiksiančios Grinkiškio kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas;
  • Įgaliojimų Grinkiškio kredito unijos ir Radviliškio kredito unijos vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas;
  • Grinkiškio kredito unijos valdybos narių rinkimas;
  • Grinkiškio kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje šalyje skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija, kurios metu yra nustatyti tam tikri susibūrimų uždarose erdvėse ribojimai ir sąlygos, prašome Grinkiškio kredito unijos narių visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais balsuoti raštu iš anksto.

Nariai, kurie neturi galimybės balsuoti iš anksto raštu, kviečiami dalyvauti susirinkime, tačiau jie turi atitikti vieną iš šių kriterijų:

  1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
  2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);
  3. asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą;

Bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia bei Grinkiškio kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti į kredito uniją iki 2021 m. rugsėjo 03d. 12:00 val.,  arba atsiųsti paštu nurodytu adresu.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Jolanta Mižutavičienė , tel. +37061133543, el. paštas grinkiskis@lku.lt

Grinkiškio kredito unijos valdyba

Atgal