Naujienos

Šaukiamas Grinkiškio kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m.  balandžio 5 d. 17:00 val. Grinkiškio seniūnijos salėje, adresu Tilto  g. 41,  Grinkiškis, Radviliškio r. sav., šaukiamas Grinkiškio kredito unijos, buveinės adresas Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav., LT-82388, pakartotinas  visuotinis  narių susirinkimas,  pagal anksčiau skelbtą  darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir  pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  6. Grinkiškio kredito unijos 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos narių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

         Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav.

        Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Jolanta Mižutavičienė, tel.:+370 61133543,  el. paštas – [email protected]

Atgal